Šviesos žiburys Kurnėnuose atgimsta

Dr. Kazimiero Sventicko, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmininko ir Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos nario, mintys 2020.09.11 atvėrus renovuotos mokyklos duris. Tokia iškilia proga noriu prisiminti šviesios  atminties poeto Justino Marcinkevičiaus istorinius žodžius: „Ir štai atėjo ta diena..“ .…

Apsilankėme Žuvinto biosferos rezervate

2020 m. rugpjūčio 19 d. Žuvinto biosferos rezervate lankėsi grupė Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narių. Su unikaliu gamtos paveldo objektu, jo istorine raida, nepaprastai turtinga ežero ir jo apylinkių augmenija, biologine paukščių ir gyvūnų rūšių įvairove ir supažindino rezervato direktorius Arūnas Pranaitis.…

Visuomenei pristatyta dr. Kazimiero Sventicko knyga „Lietuvos Laisvės liga“

2019 m. lapkričio 15 d. socialinių mokslų daktaras Kazimieras Sventickas pristatė visuomenei savo naująjį leidinį – knygą „Lietuvos Laisvės liga“. Pristatyme gausiai dalyvavo Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ nariai, Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai ir būrys alytiškių, Renginio pabaigoje vyko…

Mokslininkų nuomonė – plėsti rezervatą Punios šile netikslinga

Spalio 3 d. Punios šile apsilankė visas  būrys garbių mokslininkų, žinomų   miškotyros ir aplinkotyros sričių specialistų: akad. prof. habil. dr. Leonardas Kairiūkštis, akad. prof. habil. dr. Stasys Karazija, prof. habil. dr. Antanas Juodvalkis, prof. habil. dr. Albertas Vasiliauskas, prof. habil.…

Prof. Arvydo Šeškevičiaus leidinio „Simno šimtmečių istorija“ pristatymas

2019.09.26 Alytaus  kraštotyros muziejuje visuomenei buvo pristatytas prof. Arvydo Šeškevičiaus dvitomis  leidinys  „Simno šimtmečių  istorija“. Ką mums reiškia Simnas? Ar tai tik mažas miestelis, įsikūręs abipus Spernios upės, prigludęs prie didžiųjų Simno ir Giluičio ežerų? Nejau tik tiek? Gal teko…