Pro memoria doc. dr. Kazimierui Sventickui

2020 m. gruodžio 8 d. mirė doc. dr. Kazimieras Sventickas, Mokslininkų draugijos ,,Vizija“ vienas iš steigėjų, šios draugijos siela ir moralinis autoritetas.

Kazimieras Sventickas gimė Delnicos k. Lazdijų raj., didelėje, draugiškoje šeimoje. Deja, ši darbšti ir tvarkinga šeima neišvengė baisios Lietuvai lemties – atsidūrė tremtyje. Grįžęs į Lietuvą, Kazimieras baigė mokslus, gilinosi į ekonomikos, valdymo, organizavimo problemas, vėliau parengė ir apgynė ekonomikos mokslų krypties disertaciją. Ilgai dirbo antraeilėse pareigose Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija), už gilius ir reikšmingus darbus jam buvo suteiktas neterminuotas docento pedagoginis vardas.

Mokslines įžvalgas ir metodus dr. Kazimieras sėkmingai taikė praktikoje, paskutinė ilgametė jo darbovietė  – inovatyvi ir socialiai atsakinga užsienio kapitalo įmonė „Vita Baltic International“, kurioje ėjo vadovaujančias pareigas.

Didelę dalį savo energijos ir laiko  Kazimieras skyrė visuomeniniams reikalams.

Jis buvo aktyvus Pilietinės iniciatyvos aplinkosauginės draugijos „Mūsų Dzūkija“ pirmininkas ir vienas iš steigėjų, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos valdybos narys, Alytaus Dzūkijos LIONS klubo narys. Į pilietinių organizacijų inicijuotas problemų sprendimo paieškas Kazimieras įtraukdavo Lietuvos Respublikos Seimo narius, Vyriausybės atstovus, klausimai buvo keliami jo organizuotose konferencijose, pasitarimuose.

Draugijos ,,Vizija“ svetainėje pateiktos Kazimiero Sventicko mokslo publikacijos (http://alytausmokslinikai.esy.es/kazimieras-sventickas/).

Tačiau visuomenei ne mažiau svarbios Kazimiero išleistos publicistinės knygos „Gimtosios nuodėmės“ (2011 m.) ir ,,Lietuvos laisvės liga“ (2019 m.), kuriose moksliškai nagrinėjami ekonominiai ir teisiniai visuomeniniai santykiai, parengtas leidinys „Alytaus krašto mokslininkai“ (2008 m.). Vietos ir šalies žiniasklaidoje Kazimieras Sventickas publikavo straipsnius ekonomikos ir verslo, žaliosios politikos įgyvendinimo, pilietinės visuomenės, mokslo bei švietimo politikos klausimais. Skaitė paskaitas Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams. Dr. Kazimiero iniciatyva parengta ir susisteminta Alytaus krašto mokslininkų duomenų bazė.

Kas pažinojo dr. Kazimierą Sventicką, su didele pagarba vertino jo ypatingas žmogiškąsias savybes – atidumą, atjautą, norą pagelbėti, padėti, suprasti, apginti. Principinė laikysena, tiesos ir teisingumo visuomenėje paieškos buvo tapusios jo gyvenimo dalimi.

Kazimieras ėjo 75-uosius metus. Kiek daug liko neįgyvendinta, nenuveikta, neinicijuota, neparašyta, nediskutuota. Sunku iki galo suvokti, kokia didelė ši netektis ne tik šeimai, jo artimiesiems, bičiuliams, mokslininkų draugijai, tačiau ir visam kraštui.