In memoriam prof. Arvydui Šeškevičiui – atiduoti duoklę į amžinybę

Žmonės, kurie savo indėliu keičia šalies gyvenimą, dažnai kasdieniniame bendravime būna paprasti ir  kuklūs. Toks buvo profesorius dr. Arvydas Šeškevičius – kuklus, bet intelektualus, ramus, bet turintis puikų jumoro jausmą, paprastas, bet visuomet elegantiškas. Mokslininkas, istorikas, rašytojas, krašto šviesuolis. Profesorius…

Alytaus krašte mokslininkai skaičiuojami šimtais. Kaip įprasminsime jų darbus?

Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“ šiais metais atsinaujino – pirma, pasikeitė pavadinimas (anksčiau ji vadinosi Alytaus mokslininkų draugija „Vizija” ir jau porą dešimtmečių  jungė Alytuje gimusius arba jame gyvenusius bei dirbusius mokslininkus) ir išsiplėtė švietėjiška veikla Alytaus rajone. Rugsėjo 9…

Kelionė po mokslo pasaulį gali būti ir iš Alytaus regiono

Simno kultūros namų konferencijų salėje veikia paroda ,,Alytaus krašto mokslininkų istorijos tiltai“, o Alytaus krašto mokslininkų  draugija ,,Vizija” tęsia supažindinimą su krašto mokslininkais, skelbdami svarbų moto jaunimui – nebūtina išvykti iš savo krašto, siekiant mokslinių aukštumų bei įdomios ir naudingos veiklos.

„Ištark, išgirsk, išsaugok…“

Abromaitienė Marija – grįžo. Balevičienė Rožė – mirė. Cibuskienė Kristina – mirė. Krasnickienė Adelė – grįžo, – birželio 14 dieną Simno kultūros centre suskambo skaitytojų lūpose. Maža pasaulyje yra tautų, patyrusių ilgą ir skaudžią svetimųjų iš Rytų priespaudą, kaip lietuviai.…