Pro memoria doc. dr. Juozui Jakučiui

Rugsėjo 7 d., eidamas 79-uosius metus, mirė gydytojas, sveikatos apsaugos administratorius, vienas iš Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ steigėjų, medicinos mokslų daktaras, docentas Juozas Jakutis.

Juozas Jakutis gimė 1941 m. kovo 19 d. Kalviškių kaime, Ignalinos rajone. 1967 m. baigė Kauno Medicinos Instituto Gydomosios medicinos fakultetą.  Sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimu savo gydytojo ir vadovo karjerą pradėjo Utenos rajono centrinėje ligoninėje 1967 – 1979 m. dirbo vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, gydytoju akušeriu ginekologu, dermatovenerologu, Utenos medicinos mokyklos dėstytoju.

Juozas Jakutis nuo 1979 m. vasario 1 d. buvo paskirtas į Alytaus rajono centrinę ligoninę vyriausiuoju gydytoju, šias pareigas ėjo iki 1999 m. liepos 19 d. Jam vadovaujant, Alytaus rajono centrinė ligoninė tapo respublikine asmens sveikatos priežiūros organizavimo patirties mokykla. Ligoninė padidėjo, išaugo medikų bendruomenė. Medicinos praktikoje imta taikyti daug naujų ligonių tyrimo ir gydymo metodų, organizacinės technikos priemonių. Vyr. gydytojas Juozas Jakutis rūpinosi sveikatos įstaigų plėtra: buvo pastatyti specializuoti kūdikių namai, Butrimonių, Miroslavo ambulatorijos, naujas ligoninės gydymo ir diagnostikos korpusas ir kt. 2004–2014 m. ėjo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigas.
Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo kelių kadencijų Alytaus miesto savivaldybės tarybos, ilgametis „Sveikatos“ žurnalo redaktorių kolegijos ir Gydytojų vadovų sąjungos tarybos narys.

Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ nariai reiškia nuoširdžią užuojautą ir dalijasi netekties sielvartu su  velionio žmona, dukra, sūnumi ir jo artimaisiais.