Muzikos tiltai atveria naujas vizijas

Kultūros sostinės renginiai plečiasi, stebindami ne tik savo gausa, bet ir turinio įvairove. Alytaus kraštotyros muziejuje gegužės 4 d. vyko konferencija “Muzikos tiltai”, skirta prof. dr. Aldonos Vilkelienės mokslinės ir visuomeninės veiklos sklaidai. Renginį drauge su Alytaus kraštotyros muziejumi organizavo Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija|.

Drauge su konferencijos dalyviais pereiti penki tiltai, diskutuota aktualiomis kultūros ir meno temomis. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Griškevičius, žinomas etnokultūros specialistas, ne tik pabrėžė tautos vertybių, tautinio kostiumo, lietuviško dainavimo svarbą, bet ir pats pagrojo armonika, nutiesdamas pirmąjį muzikos tiltą į tautos istoriją. Jį papildė Muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė ir mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė, kurios, pritardamos kanklėmis, atliko lietuvių liaudies dainą. Profesorės A. Vilkelienės moksliniai tyrimai etnomuzikos terapijos srityje pasaulyje žinomi jau nuo 2005 metų, kuomet Kembridže ji tarptautinei mokslo bendruomenei pateikė rezultatus, liudijančius apie terapinį sutartinių poveikį. Įsimintinas ir jos pranešimas Pasauliniame muzikos terapijos kongrese 2011 m. Seule, atskleidęs akivaizdų nesudėtingos lietuvių liaudies dainos „Augo kieme klevelis“ terapinį poveikį asmeniui po sudėtingos smegenų traumos. Po šio pranešimo, kaip prisimena profesorė A. Vilkelienė, išsirikiavo eilė muzikos terapeutų, prašančių užrašyti šią dainą jiems natomis.

Keliaudami antruoju tiltu, pavadintu „Muzikos tiltas į įtraukųjį švietimą“, klausytojai gėrėjosi Muzikos mokyklos mokinės Lukos Hamados atliekamu fortepijoniniu kūriniu, kurį jai padėjo išmokti vyresnioji mokytoja Jūratė Dambrauskienė. Renginio vedančioji, mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė, pasidžiaugė, kad Muzikos mokykla pagrįstai gali didžiuotis tapusi viena pirmųjų Lietuvoje įtraukiųjų mokyklų: čia nėra vaikai skirstomi pagal jų poreikius, atvirai neskelbiama, kad groja vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių. Įtraukiojo švietimo ištakose – prof. dr. Aldonos Vilkelienės iniciatyva 1997 metais šioje mokykloje įkurta speciali klasė neįgaliesiems, „Credo“ klasė, kurios mokiniai palaipsniui integravosi į bendrą mokyklos gyvenimą, o mokytojai išmoko naujų metodų, kaip taikyti meniniame ugdyme universalaus ugdymo dizaino principą.

Einant trečiuoju tiltu, pavadinimu „Muzikos tiltas į sėkmę“, klausytojus pasitiko klarnetininkų ansamblis: Domas Grimalauskas , Tautvydas Aleksiūnas, Augustas Jarusevičius ir Arnas Krasnickas atliko Liudviko van Bethoveno Menuetą G-dur. Berniukų mokytojas ekspertas Rimantas Jočys pasidalino mintimis, kaip svarbu įžvelgti laiku ir atskleisti talentą. Pasak jo, mokinys, pajutęs muzikavimo sėkmę, drąsiau renkasi profesionalaus muziko kelią, groja įvairiuose orkestruose. Mokytojas pasidžiaugė, kad netrukus jo knyga apie pučiamųjų orkestrus, recenzuojama prof. dr Aldonos Vilkelienės, bus publikuota.

Ketvirtasis tiltas „Muzikos tiltas per menus į ES švietimo bendruomenes“. Mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė priminė, kad mokykla ne vieną dešimtmetį sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Prof. dr. A. Vilkelienės idėjos muzikos terapijos, socialinės integracijos, ugdymo inovacijų srityse įgyvendinamos projektinių veiklų metu. Ką tik iš projektinio susitikimo Ispanijoje grįžusi direktorė papasakojo apie įgyvendintą naują teatro veiklą, kuri kitąmet persikels ir į Muzikos mokyklos muzikinio teatro programas. Nuotaikingą pasisakymą palydėjo instrumentinis trio: Edas Knyšius (akordeonas), Justinas Velička (akordeonas), Augustė Motiejūnaitė ( fortepijonas). Juos parengė Erasmus+ Ispanijoje projekto dalyvė, mokytoja metodininkė Rima Beitnarienė.

Penktasis – „Muzikos tiltas į mokslą”. Vadovaujant prof. dr. Aldonai Vilkelienei daugiau kaip penkios dešimtys Lietuvos edukologijos, vėliau – Vytauto Didžiojo universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantų sėkmingai atliko tyrimus ir apgynė magistro darbus. Konferenciją užbaigė mokytojos metodininkės, muzikos edukologijos magistrės Sonatos Malanavičienės pranešimas. Buvusi prof. dr. Aldonos Vilkelienės magistrė taip pat pasirinko terapinio pobūdžio problemą. Kaip sakė ji pati, šią temą pasirinko todėl, kad pastebėjo dažnai mokinių patiriamą nerimo jausmą. Išstudijavusi literatūrą, remdamasi darbo vadovės prof. dr. A. Vilkelienės tyrimais, ji taip pat pasirinko taikyti sutartines, kaip nerimą mažinančią muzikinę priemonę. Pranešėja teigė, jog dainavimas grupėmis, pasiskirstymas melodijomis padėjo įgyti mokiniams daugiau pasitikėjimo savimi, bendrumo jausmą, atsipalaidavimą, o pasikartojantys sutartinių ritmažodžiai tarsi sukurdavo vaikams žaidimo lauką.

Konferencija baigėsi, bet nutiesti tiltai kviečia nesustoti – mokslo, meno ir kultūros vizijomis pasidalykime vieni su kitais.