„Alytaus krašto mokslininkų istorijos tiltai“ parodos atidarymas

Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ paroda „Alytaus krašto mokslininkų istorijos tiltai“ prasidėjo muzikos mokyklos mokytojos Editos Radvilavičienės auklėtinės Tomos Mensevičiūtės kanklėmis sugrotu Marijaus Sudžiaus kūriniu „Andromedos ūkas“.

Šia paroda draugija „Vizija“ prisideda prie renginių, skirtų programai Alytus – kultūros sostinė 2022. Atidaryta paroda išryškina tiltus tarp Alytaus krašto mokslininkų, čia gyvenančių ar iš šio krašto kilusių, ir mokslo bei visuomenės gyvenimo kokybei nukreiptos veiklos. Krašto mokslininkų yra keli šimtai, o parodoje pasirinkta reprezentuoti tik kai kuriuos iš jų: pristatomi skirtingų mokslo sričių, amžiaus, vykdytos visuomeninės veiklos ir kt. atstovai. Renginiu norima ne tik pasidalinti informacija apie krašto mokslininkus, tačiau ir įkvėpti aukštesniems siekiams jaunimą, skatinti jų norą turėti idėją ir matyti kelią siekiant mokslo ar profesijos aukštumų.

Alytaus krašto mokslininkus pasveikino Alytaus savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei, vykdanti direktoriaus funkcijas, Daina Pledienė ir Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius.

Parodą atidarė Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ prezidentas doc. dr. Rytis Zautra, pristatydamas draugijos susikūrimo ištakas, idėjas, subūrusias šio krašto mokslininkus bendrai veiklai: „2003 m. steigiamajame susirinkime įkurta Alytaus mokslininkų draugija, patvirtinti įstatai ir išrinkta pirmoji taryba. Draugija jau gyvuoja beveik 20 metų, nors ir teko 2021 m. ją atkurti netikėtai mirus jos pagrindiniam steigėjui ir ilgamečiui pirmininkui doc. dr. Kazimierui Sventickui.

Asociacijos tikslas – mokslininkų potencialo panaudojimas Alytaus apskrities įvairių veiklos sričių pažangai ir plėtrai, o pagrindiniai uždaviniai: aktyviai prisidėti ir dalyvauti rengiant Alytaus apskrities plėtros programas, rengti pasiūlymus bei teikti kitą galimą intelektinę ir kitą visokeriopą pagalbą savivaldybėms, švietimo įstaigoms, viešajam sektoriui, visuomeninėms organizacijoms bei verslininkams.

Tai atsispindi Alytaus mokslininkų draugijos steigėjų pasirinktas veiklos moto:

Iš ieškojimų  mezgasi  svajonės,
Iš  svajonių  skleidžiasi  vizijos,
Iš  vizijų  gimsta  žmonės,
Iš  žmonių  telkiasi  galia.

Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ nariai aktyviai dirba privačiose arba valstybinėse institucijose, skaito paskaitas, rengia mokslinius leidinius ir publikacijas, dalyvauja mokslinėse konferencijose, visuomeninių organizacijų veikloje, pasisako miesto ir rajono visuomenei aktualiais klausimais. Draugijos nariai laiko savo moraline pareiga panaudoti žinias ir patirtį rengiant ir vertinant Alytaus krašto vystymosi projektus, bendradarbiauti su savivaldos, valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vykdyti šviečiamąją veiklą, teikti konsultacinę pagalbą Alytaus krašto švietimo įstaigoms, plačiau supažindinti su kraštiečių mokslininkų laimėjimais. Draugijos „Vizija“ archyvą saugo Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, kurioje visada galima susipažinti su leidiniais išsamiau.

Alytaus krašto mokslininkus, jų pasiekimus ir dar nepaviešintas istorijas pristatė draugijos „Vizija“ steigėjos viceprezidentė prof. dr. Aldonai Vilkelienė ir doc. dr. Rūta Petrauskienė.

Į diskusijas įsitraukė visi parodos atidarymo dalyviai.

Savo įžvalgomis apie mokslininkų pagalbą verslui pasidalino Alytaus savivaldybės tarybos narys, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius. Mintis ir pasiūlymus pateikė Alytaus savivaldybės tarybos nariai: buvęs ilgametis mokyklos vadovas Valdas Račkauskas į mokslininko veiklą pažvelgė labai filosofiškai, sakydamas, kad mokslininkus į jų kelią atveda mokykla, mokytojai. Alytaus miesto Švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Nijolė Makštutienė, kaip chemikė, labai gerai įvertino prof. Aivaro Kareivos naujausią knygą „Nuostabusis cheminių elementų pasaulis“. Apie savo buvusį mokinį, dabar jau Tartu universiteto profesorių Raimundą Matulevičių, tyrinėjantį kibernetinio saugumo problemas, kalbėjo Dainavos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Svinkūnas. Ypač šiltų atsiliepimų išgirdome apie prof. habil. dr. Arvydo Šeškevičių, kuris padėjo Alytaus kolegijoje startuoti naujai studijų programai, konsultavo medikus paliatyviosios pagalbos srityse. Apie tai kalbėjo Alytaus poliklinikos medicininio audito grupės vadovė, gydytoja Adelė Dimšienė, Alytaus kolegijos direktorius.

Alytaus krašto mokslininkų transliuojama žinia jaunimui – Alytus yra tinkama vieta gyventi mokslininkams, čia galima kurti, generuoti ir realizuoti naujas idėjas.

Užbaigdamas parodos pristatymą, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ prezidentas doc. dr. Rytis Zautra padėkojo visiems parodos dalyviams už susidomėjimą, išreikštą mokslininkų bendruomenei, ir informavo, jog paroda plėsis, bus eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejuje iki rugpjūčio mėnesio ir keliaus toliau – numatoma ją eksponuoti Alytaus miesto ir rajono kultūros centruose, mokyklose ir bibliotekose.

Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“