Mokslininkų nuomonė – plėsti rezervatą Punios šile netikslinga

Spalio 3 d. Punios šile apsilankė visas  būrys garbių mokslininkų, žinomų   miškotyros ir aplinkotyros sričių specialistų: akad. prof. habil. dr. Leonardas Kairiūkštis, akad. prof. habil. dr. Stasys Karazija, prof. habil. dr. Antanas Juodvalkis, prof. habil. dr. Albertas Vasiliauskas, prof. habil. dr. Andrius Kuliešis, dr. Rimvydas Skarbalius, dr. Vytautas Oniūnas ir  Vytautas Ribikauskas.  Mokslininkus neramino, kad taip ilgai nerandama racionalaus sprendimo dėl vieno vertingiausių Lietuvos miškų  išsaugojimo priemonių.  Vizito tikslas – vizualiai susipažinti su situacija Punios šile.

Daugiau apie šį vizitą, kuriame svečiams teikė informaciją ir Alytaus mokslininkų draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Sverntickas skaitykite: https://forest.lt/go.php/lt/-Mokslininku-nuomone-plesti-rezervata-Punios sile-netikslinga-/6395