„Ištark, išgirsk, išsaugok…“

Abromaitienė Marija – grįžo. Balevičienė Rožė – mirė. Cibuskienė Kristina – mirė. Krasnickienė Adelė – grįžo, – birželio 14 dieną Simno kultūros centre suskambo skaitytojų lūpose.

Maža pasaulyje yra tautų, patyrusių ilgą ir skaudžią svetimųjų iš Rytų priespaudą, kaip lietuviai. Galingas kaimynas siekė užkariauti, nustumti tautą nuo žemės lopinėlio prie Baltijos jūros. Lietuvą pajungę Rusijos carai už lietuvišką elementorių trėmė ne tik pavienius nepaklusnius asmenis, bet ir šeimas, ištisus kaimus. Šiuos carizmo imperinius užmojus paveldėjo stalinizmas, ištobulinęs šimtmečius carų Romanovų dinastijos patyrimą, deportuojant kitataučius, katalikus ir kitaminčius. 1941–1956 m. Lietuvos gyventojų trėmimai savo mastu ir žiaurumu pralenkė visus ankstesnius trėmimus kartu sudėjus. Tai matome šiandien kenčiančioje Ukrainoje, kur Kremlius dėl savų užgaidų vykdo ukrainiečių tautos genocidą.

Renginį pradėjo Simno bibliotekininkė Sandra Sejavičienė ir mokytojas Arūnas Narauskas buvusios Simno gimnazijos mokytojos tremtinės Adelės Berčiūnaitės-Krasnickienės (1922–2009) eilėraščio posmu:

Sustokit, ešalonai,
Aš pirkios durų dar neuždariau,
Ten vėjas įsigaus, ir šėls, ir stūgaus,
Ieškos manęs jaunystė, šauks,
Vien ant plieno bėgių klūpos.

Skaitantieji stojo į eilę: mokiniai, mokytojai, gydytojai, Simno gimnazijos direktorė J. Gudelienė, Alytaus rajono bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, tremtiniai ir garbaus amžiaus simniškiai. Akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“ metu išreiškiama begalinė pagarba sovietų represijos aukoms, įprasminami tremtinių ir politinių kalinių likimai, perskaitant jų vardus, pavardes bei likimus. Renginį papuošė nuostabaus grožio balso savininkė Laura Kisieliūtė, atlikdama tremtinių dainas.

Tai tūkstančiai bevardžių kankinių, atgulusių broliškuose lediniuose kapuose, mirusių nuo bado ir šalčio. To negalima nei sunaikinti, nei ištrinti. Tai istorija. Ji egzistuoja. Ji persiduoda kitoms kartoms. Tautos atmintis žūva, jei negirdi istorijos iš tėvų ir mokytojų lūpų.

Ši pilietinė akcija vyko Simne pirmą kartą. Reikia tikėtis, kad taps reikšminga mums visiems tradicija.