2022-06-22 – Savivaldybės informacija – Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Kazimierui Sventickui

Alytaus rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Alytaus rajonui ir Lietuvos valstybei, vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę veiklą mokslo, kultūros, švietimo ir aplinkos apsaugos srityse Garbės piliečio vardą suteikė Kazimierui Sventickui (po mirties). Alytaus rajono garbės piliečio ženklas, ženklo miniatiūra ir liudijimas bus įteiktas jo artimiesiems Valstybės dienos šventėje Dauguose liepos 5 d.

K. Sventickas buvo įvairių reikšmingų pilietinių iniciatyvų idėjinis vedlys ir iniciatorius, Dzūkijos krašto gamtos ir edukacinio paveldo saugotojas, savo darbais garsino Alytaus rajoną mokslo, švietimo, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jis vykdė Alytaus krašto išsaugojimui skirtą aplinkosauginę veiklą: visuomeninių akcijų organizavimas prieš planuotą celiuliozės statybą Alytaus rajone, reikalavimai, kad būtų tinkamai tvarkomas pramoninis dumblas Bakšių kaime, akcijos ir kita veikla, siekiant išsaugoti Punios šilo gamtines vertybes.

Jis buvo aktyvus pilietinės iniciatyvos aplinkosauginės draugijos „Mūsų Dzūkija“ pirmininkas, vienas iš steigėjų, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos narys, Alytaus LIONS klubo narys, mokslininkų draugijos „Vizija“ vienas steigėjų, asociacijos Alytaus pilietinis judėjimas vienas steigėjų ir narys (veikla nukreipta į pilietinės įtakos valdžios institucijoms plėtrą Alytaus mieste). Į pilietinių organizacijų inicijuotas problemų sprendimo paieškas K. Sventickas įtraukdavo LR Seimo narius, Vyriausybės atstovus. Jis gilinosi į ekonomikos, verslo ir visuomenės santykius, visuomenės gerovės užtikrinimo mechanizmus, publikavo knygas ir straipsnius. Taip pat vykdė pedagoginę veiklą – dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, skaitė paskaitas Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) dalyviams.

Žmonės su didele pagarba vertina jo žmogiškąsias savybes – atidumą, atjautą, norą padėti. Principinė laikysena, tiesos ir teisingumo visuomenėje paieškos buvo tapusios jo gyvenimo dalimi.

K. Sventickas mirė 2020 m., eidamas 75-uosius metus. Jis yra 16-asis Alytaus rajono garbės pilietis.

Dėl garbės piliečio vardo suteikimo K. Sventickui buvo pateiktos net 8 anketos. Jas pateikė: Praniūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Praniūnai“, Panemuninkų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Panemuninkai“, visuomeninė organizacija Radžiūnų kaimo bendruomenė, Rumbonių švč. Trejybės parapijos klebonas ir parapijiečiai, asociacija „Simno bendruomenė“, Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“, asociacija Verebiejų kaimo bendruomenė, Dzūkijos LIONS ir Alytaus LIONS moterų klubo nariai, gyvenantys Alytaus rajone.

Suteikti Alytaus rajono garbė piliečio vardus siūlyta dar dviem asmenims: Monikai Ražanauskienei, Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkei, savivaldybės tarybos narei (anketą pateikė Daugų seniūnija, Daugų Vlado Mirono gimnazija, Alytaus r. meno ir sporto mokykla, Kultūros centro Daugų skyrius) ir Elenai Dainauskienei, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Simno skyriaus vadovei, savanorei, vykdančiai ilgametę, sistemingą visuomeninę savanorišką veiklą socialinės apsaugos srityje, buvusiai Simno specialiosios mokyklos direktorei, Kaziuko mugės Simne pradininkei (anketą pateikė Simno seniūnija, Alytaus r. Simno specialioji mokykla, SĮ „Simno komunalininkas“, Alytaus r. Simno gimnazija).

Kandidatus apsvarstė Siūlymų suteikti Alytaus rajono garbės piliečio vardą nagrinėjimo komisija, kurios pirmininkas – meras Algirdas Vrubliauskas.

Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo tikslas – aktyvinti visuomeninę veiklą, skatinti bei pagerbti ypač nusipelniusius Alytaus rajonui žmones ir garsinti Alytaus rajoną.