Asociacijos ,,Vizija“ narių susitikimas Simno gimnazijoje: diskusija dėl prof. A. Šeškevičiaus rankraščių perdavimo

2024 m. sausio 17 d. Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ atstovus priėmė Simno gimnazija – susitikimas skirtas aptarti profesoriaus Arvydo Šeškevičiaus rankraštinę medžiagą apie Simno gimnaziją, jos vaidmenį krašte, Simno istoriją. Susitikimas pasižymėjo įžvalgomis, diskutuojant apie sukauptos medžiagos svarbą, įprasminimą ir panaudojimo galimybes.

Renginį inicijavo draugija ,,Vizija“ prezidentas dr. Rytis Zautra, o jį organizavo Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė. Susitikime dalyvavo dirbantys ir anksčiau mokykloje dirbę mokytojai, Alytaus rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Draugelis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo kultūros ir sporto komiteto narys Rimas Marčiulynas, Simno viešosios bibliotekos atstovė Sandra Sejavičienė.

Susitikimo pradžioje instrumentinį kūrinį atliko Simno gimnazijos mokinys ir jo mokytojas.

Asociacijos prezidentas dr. Rytis Zautra pristatė susitikimo tikslus dėl prof. A. Šeškevičiaus (1939–2023) rankraščių ir sukauptos medžiagos, kuri skirta Simno gimnazijai ir Simno krašto istorijai. Esminis klausimas – kaip išsaugoti, įprasminti ir tikslingai panaudoti turimus rankraščius. Iš viso archyvą sudaro keletas rankraščių, kurių apimtis daugiau kaip 500 puslapių, fotografijų rinkinys.

Prof. dr. Aldona Vilkelienė pristatė ir aptarė šios medžiagos turinį, nurodant prof. A. Šeškevičiaus išskirtus istorinius etapus nuo XIX a. iki šių dienų, atskleidžiant švietimo raidos bei krašto tautinio tapatumo formavimąsi per Simno gimnazijos veiklą. Rankraščiuose įvardyti tokie raidos etapai:

– lietuvių kalba – tautos gyvastis. Tai sukilimai, spaudos draudimas, daraktoriai, lietuviškos abėcėlės gyvavimas po šiaudiniu stogu;

– tautiškumo ir patriotizmo mokykla – viena iš svarbiausių temų, pabrėžianti suvalkiečių, marijampoliškių ir kitų regionų jaunimo auklėjimo ypatumus. Šioje dalyje išryškėjo mokytojų vaidmuo formuojant ne tik žinių, bet ir vertybių sistemą. ,,Klumpėti ir laimingi“ laikotarpiu atsiskleidė vaikystės tautiškumo ir patriotiškumo universitetai, kuriuose gimnazijos vaidmuo buvo labai svarbus. Tai ne tik vieta mokytis, bet ir vieta, kurioje buvo puoselėjamos tautinės tapatybės idėjos;

– kiti laikai, kita spalva. Tai laikotarpis nuo 1940 iki 1990 m., kuris parodė, kaip mokykla ir mokytojai turėjo prisitaikyti prie sudėtingų politinių ir socialinių sąlygų, išlikdami kaip svarbūs visuomenės stabilumo ir kultūros saugotojai;

– tiesa vėl gyvent parėjo – laikotarpis nuo 1990 m. iki šių dienų liudija apie naujų švietimo principų, mokymosi metodų ir vertybių atgimimą, kuriuos gimnazija su mokytojais aktyviai įgyvendino ir įgyvendina, atgaivinant švietimo dvasią ir skatinant jaunimą siekti aukštesnių tikslų;

– mokytojų likimai laiko delnuose pristatyti gyvenimo keliai ir prisiminimai apie buvusius ir dabartinius mokytojus. Tai ne tik istorinė medžiaga, bet ir gyvybingų asmenybių portretai, atskleidžiantys mokytojų svarbą ne tik kaip informacijos skleidėjų, bet ir kaip gyvenimo vadovų;

– prisiminimai laiko delnuose – šioje dalyje įvairiausi aspektai apie mokyklą ir mokytojus perteikti per mokinių prisiminimus, išryškinant gimnazijos įtaką jų gyvenimui ir tautiniam tapatumui.

Prof. A. Šeškevičiaus surinkta istorinė ir kultūrinė medžiaga byloja, jog gimnazija ne tik perėmė  ir saugojo istorinį paveldą, bet ir aktyviai kūrė ir formavo krašto švietimo raidą bei krašto tautinį sąmoningumą.

Apie surinktos medžiagos aktualumą, įprasminimą ir panaudojimą dabartinei gimnazijos istorijai papildyti kalbėjo gimnazijos direktorė J. Gudelienė, pasisakė mokytojai: reikia įsigilinti ir išanalizuoti rankraščius, nes medžiagos turinys gausus istorinių faktų, liudijimų, nuotraukų, didelė rankraščių apimtis.

Dr. Rūta Petrauskienė pateikė įžvalgas, kaip galima būtų panaudoti šią medžiagą. Tai gali būti:

faktinė apibendrinta medžiaga, iliustruojanti Simno gimnazijos raidą, siekiant istorinio paveldo išsaugojimo ir perteikimo. Surinktos medžiagos apimtis didelė, todėl gali būti panaudota dalis medžiagos, susijusios tik su Simno gimnazijos istorijos faktais, jos vaidmeniu vietos bendruomenėje ir švietimo raidoje. Galimas spausdintas leidinys;

leidinys bendruomeninės istorinės atminties stiprinimui. Žmonių, kūrusių Simno švietimo istoriją indėlis ir likimai gali būti įdomus leidinys (įvairiomis formomis) ne tik gimnazijos bendruomenei, istorikams, tačiau ir visuomenei;

mokinių įtraukimas ir dalyvavimas. Medžiaga gali būti naudinga kaip papildoma informacija pamokose, kurios susijusios su vietos istorija ar tautine kultūra. Gali būti kuriami projektiniai darbai, rašomi referatai ar esė, mokiniai gali įsitraukti į tolimesnius gimnazijos istorijos tyrinėjimus;

vizualinis medžiagos turinio panaudojimas. Nuotraukos ir kita vizualinė medžiaga gali būti naudojama gimnazijos skaidrėse, pristatymuose ar internetinėje svetainėje, siekiant perteikti susijusius ar įdomius faktus.

Atsižvelgiant į šiuos ir kitus tikslus, buvo aptarta galima veikla, kaip tikslingai ir naudingai naudoti bei pateikti prof. A. Šeškevičiaus rankraščių medžiagą, taip pat praturtinti gimnazijos veiklą ir paveldą.

Doc. dr. Rūta Petrauskienė,
Alytaus krašto mokslininkų draugija ,,Vizija“,
Alytaus kolegija