Vasario 16-ajai – intelektualios varžytuvės Raitininkų seniūnijos krašto muziejuje

Raitininkų krašto muziejus, bendradarbiaudamas su Alytaus rajono viešosios bibliotekos Makniūnų ir Ryliškių filialais bei Alytaus rajono savivaldybės Raitininkų seniūnija, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną Vasario 16-ąją pakvietė švęsti tradicija tampančiu protmūšiu. Protmūšis – tai komandinis intelektinis žaidimas, kuriame varžosi keletas komandų. Toks protmūšis Raitininkų krašto muziejuje organizuojamas jau antrąjį kartą.

Valstybės atkūrimo šventė buvo minima vasario 15-ąją, kur ją paminėti susirinko šešios komandos iš Alytaus, Butrimonių, Makniūnų, Ryliškių bei Vilniaus.  

Raitininkų seniūnijos muziejaus iniciatoriai, siekdami įgyvendinti savo muziejinę misiją puoselėti čia gyvenančių ir šį kraštą garsinusių žmonių atmintį, šį protmūšį skyrė prisiminti ir geriau pažinti iš šio krašto kilusį istoriką, doc. dr. Sigitą Jegelevičių (1938–2014).

Kaip teigia Raitininkų seniūnijos krašto muziejaus steigėjas Juozas Adomaitis: „Muziejus, tai ne tik apie daiktus, susijusius su mūsų kraštu, bet ir apie žmones, kurie atidavė didelę duoklę ne tik mūsų kraštui, bet ir Lietuvai. Manome, kad protmūšis atminti tokiam žmogui, ypač istorikui, labai tinkamas renginys“.

Prieš prasidedant protmūšiui, renginio dalyviai galėjo apžiūrėti parodą, kurioje eksponuojamos dr. S. Jegelevičiaus išleistos knygos, nuotraukos iš asmeninio archyvo bei gauti apdovanojimai. Atidžiai apžiūrėjusieji parodą galėjo atrasti atsakymus ir į kai kuriuos būsimus protmūšio klausimus. Eksponatus parodai sutiko paskolinti S. Jegelevičiaus sūnus, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras, istorikas Gintaras Jegelevičius, kuris ne tik padėjo ruošiant protmūšio klausimus, bet taip pat pasveikino protmūšio dalyvius ir trumpai pasidalino prisiminimais apie savo tėvą.

Doc. dr. Sigitas Jegelevičius gimė 1938 m. Vabalių kaime Alytaus rajone. Mokęsis Alytaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje, vėliau įstojo į Vilniaus universitetą, dar vėliau studijavo Maskvos valstybiniame istorijos ir archyvistikos institute. Nuo 1964 m. pradėjo dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė studentams ir dirbo mokslinį darbą, taip pat buvo mokslo darbų leidinio „Lietuvos istorijos studijos“ redkolegijos narys. Be darbo universitete, S. Jegelevičius aktyviai dalyvavo ir kitose visuomeninėse veiklose: buvo aktyvus Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) / Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys, apdovanotas šių organizacijų apdovanojimais, taip pat Sausio 13-osios medaliu. Jis buvo vienas žymiausių specialistų ir konsultantų įvairiose valstybės srityse (regalijų, nusipelniusių žmonių ir įvykių įamžinimo). 2003 m. dr. S. Jegelevičius apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Dr. S. Jegelevičius laikomas vienu iškiliausių archyvistikos ir Lietuvos archyvų istorijos specialistų, parengęs ne vieną kolektyvinę monografiją: Vilniaus universiteto istorija 1579–1994 (1994), Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai 1918–1940 (1997), Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919–2004 (2005), Lietuvos vidaus reikalų istorija (2008), Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai (2009–2012), Lietuvių tautos sukilimas: 1941 birželio 22–28 d. (2011). Kaip duoklę savo gimtajam kraštui, S. Jegelevičius parengė ir išleido monografiją Nemunaitis ir jo parapija, 2 knygos (2002 m., 1366 p.). Monografija išleista minint Nemunaičio 380-ąsias metines. Monografijoje sukaupta ir apdorota gausi dokumentinė informacija apie Nemunaičio parapijos kaimus ir kitas gyvenvietes bei jų gyventojus. Besidomintieji savo giminės šaknimis gali rasti daug duomenų šeimų genealogijos studijoms.

Nors Raitininkuose vykęs protmūšis buvo skirtas asmenybės atminimui, tačiau jo metu susirinkusioms komandoms buvo pateikti įvairūs klausimai. Savaime suprantama, viena klausimų grupė buvo susijusi su S. Jegelevičiaus asmenybe, tuo tarpu kiti klausimai skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Alytaus rajonui ir kitoms temoms. Klausimus protmūšiui paruošti padėjo Alytaus rajono viešosios bibliotekos Makniūnų ir Ryliškių filialų bibliotekininkės Berūta Sadauskienė bei Danguolė Baranauskienė, Raitininkų seniūnijos seniūnas Arūnas Laukaitis bei G. Jegelevičius. Specialų BLITZ turnyrą apie Europą renginio dalyviams parengė Europe Direct Alytus informacinis centras. Šio centro vadovė Nijolė Vitienė pasveikino dalyvius, papasakojo įdomių faktų apie Europą bei atsakiusiems į klausimus įteikė prizų. Blitz turnyro metu netrūko gudrių ir šmaikščių klausimų.  

Atvykusius į protmūšį dalyvius pasveikino Raitininkų seniūnijos seniūnas  A. Laukaitis, Alytaus rajono viešosios bibliotekos vadovas Aivaras Vyšniauskas. Ypač vertingą ir reikalingą dovaną muziejui – projektorių, padovanojo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Petras Sabaitis, kuris vėliau taip pat prisijungė prie vienos iš komandų ir dalyvavo protmūšyje. Smagu, kad tokiu būdu savo brolio atminimą pagerbti nusprendė ir S. Jegelevičiaus seserys, subūrusios komandą ir intensyviai bei azartiškai įsitraukusios į protų kovas.

Nors, lyginant su praėjusiais metais, šių metų renginys nebuvo ypač gausus komandomis, tačiau renginyje netrūko gerų emocijų, azarto, karštų diskusijų. Geriausiai pasirodžiusios trys komandos buvo apdovanotos prizais. Trečiąją vietą užėmė „Sodžiaus“ – Makniūnų sodžiaus bendruomenės komanda. Antroji vieta atiteko komandai „Rinktiniai“, kurioje dalyvavo žaidėjai iš aplinkinių kaimų. Pirmoji vieta atiteko, galima sakyti,  protmūšių turnyrų asams, komandai iš Alytaus „Sofranai“.

Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame draugams ir rėmėjams: Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Alytaus turizmo ir informacijos centrui, Europe Direct Alytus, Makniūnų sodžiaus bendruomenei, Raitininkų kaimo bendruomenei, parduotuvių tinklui „Srovė“ bei Alytaus miesto bendruomenės centrui. Prie renginio organizavimo taip pat prisidėjo naujai išrinkti Raitininkų seniūnijos seniūnaičiai Rimvydas Baranauskas ir Dovilė Didžiulienė. Renginio informaciniai rėmėjai: radijo stotis FM99, Alytaus naujienos, AlytusPlius, Danielius.net, Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“. Už protmūšio akimirkų įamžinimą nuoširdžiai dėkojame fotografei Auksei Čyžiūtei. Taip pat nuoširdų ačiū tariame protmūšio dalyviams bei žiūrovams.

Raitininkų seniūnijos krašto muziejus ir toliau vykdys misiją skleisti informaciją apie šio krašto istoriją, garsinusias kraštą asmenybes, o artimiausiu metu pakvies į dar ne vieną pažintinį, švietėjišką renginį.

Reda Adomaitienė,
Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narė,
Raitininkų seniūnijos krašto muziejaus savanorė                                                  

1 vietos laimėtojai komanda iš Alytaus Sofranai
« 20 »