Apsilankėme Žuvinto biosferos rezervate

2020 m. rugpjūčio 19 d. Žuvinto biosferos rezervate lankėsi grupė Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narių.

Su unikaliu gamtos paveldo objektu, jo istorine raida, nepaprastai turtinga ežero ir jo apylinkių augmenija, biologine paukščių ir gyvūnų rūšių įvairove ir supažindino rezervato direktorius Arūnas Pranaitis.

Kasdienė rezervato mokslinių darbuotojų veikla svarbi retų nykstančių paukščių ir augalų rūšių išsaugojimui, sekama jų  migracijos geografija. Direktorius papasakojo ir apie rezervato problemas, apie kovą  invazinių rūšių  gyvūnija ir augmenija.

Nuoširdžiai dėkojame direktoriui už pažintį su šia tarptautinės svarbos saugoma teritorija, didžiausia Lietuvoje aukštapelke, jos augalais ir gyvūnais.

Dr. Ramutė Oreniene