2022.03.20 Simne iškilmingai paminėta pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ (LKBK, Kronika) leidimo 50 metų sukaktis

Dėkojame mūsų draugijos „Vizija“ nariui prof. Arvydui Šeškevičiui – už knygos „Nenugalėta tiesa“ pristatymą. Tai dar vienas profesoriaus svarus indėlis siekiant išsaugoti atminimą Visų, kurie kovojo už Lietuvos tautiškumą ir laisvę.

Šv. Mišiose bei Simno kultūros namuose surengtoje konferencijoje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės administracija, Alytaus rajono gyventojai, ypač Simno krašto žmonės. Renginyje dalyvavo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kiti dvasininkai. Į renginį atvyko Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius dr. Arūnas Bubnys ir kiti šio centro darbuotojai.Konferencijos metu skaitė turiningus pranešimus ir liudijimus kardinolas Sigitas Tamkevičius, prof. Arūnas Streikus, Laisvės premijos laureatė Bernadetaė Mališkaitė.Jo Eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva ir pastangomis bažnyčioje pristatyta iki šiol dar niekur neeksponuota paroda apie LKBK veiklą Lietuvoje bei užsienyje.