Alytaus krašte mokslininkai skaičiuojami šimtais. Kaip įprasminsime jų darbus?

Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“ šiais metais atsinaujino – pirma, pasikeitė pavadinimas (anksčiau ji vadinosi Alytaus mokslininkų draugija „Vizija” ir jau porą dešimtmečių  jungė Alytuje gimusius arba jame gyvenusius bei dirbusius mokslininkus) ir išsiplėtė švietėjiška veikla Alytaus rajone. Rugsėjo 9 d. vyko susitikimas su Simno miestelio bendruomene, buvo pristatyta draugijos „Vizija” veikla, mokslininkų atliekami tyrimai, aptartos išleistos knygos.

Šį kartą lietingą lapkričio 10-osios popietę Butrimonių gimnazijoje su vietos bendruomenės nariais, gimnazijos mokiniais ir mokytojais susitiko draugijos „Vizija“ steigėjai: doc. dr. Rūta Petrauskienė, doc. dr. Rytis Zautra, prof. dr. Aldona Vilkelienė ir buvusi šios gimnazijos mokinė dr. Reda Adomaitienė.

Gimnazistės, vadovaujamos muzikos mokytojos metodininkės Neringos Valvonienės, susirinkusius pradžiugino daina apie mokslo švyturius ir jų skleidžiamą šviesą. Draugijos prezidentas  doc. dr. R. Zautra pristatė draugijos ištakas, uždavinius ir veiklą, pagrindinius siekius: aktyviai prisidėti sprendžiant aktualias Alytaus krašto plėtros problemas, teikti mokslinę paramą verslui ir savivaldybėms, visokeriopai padėti švietimo įstaigoms ir skatinti akademinį jaunimą dalyvauti mokslinėje veikloje, supažindinti visuomenę su kraštiečių mokslininkų darbais ir laimėjimais, rūpintis žymiausių krašto mokslininkų atminimo įamžinimu. Klausytojai buvo nustebę, išgirdę, kad Alytaus krašte mokslininkų skaičiuojama ne dešimtimis, o šimtais. Pasirodo, Dzūkija turtinga ir mokslo žmonėmis, tik ne visada apie jų darbus žinoma, tad draugija „Vizija“ užsibrėžė surinkti kuo daugiau informacijos ir ją skleisti.

Susitikimo metu pasidalyta mintimis, ką duoda mokslinė veikla pačiam žmogui ir jo aplinkai, visuomenei, koks yra kelias į mokslą? Juk Butrimonyse ar aplinkiniuose kaimuose gimė palyginus nemažai mokslo šviesuolių. Tai: dr. Romualdas Makaveckas,  dr. Jonas Ridzvanavičius, akademikas Algirdas Sliesaravičius, profesorius Antanas Kmieliauskas, primadona prof. Irena Milkevičiūtė ir kiti. Dalis jų žymiai prisidėjo prie savo gimtojo krašto, miestelio, Butrimonių gimnazijos kūrimo, pagražinimo, vardo garsinimo.

Prof. I. Milkevičiūtės vardo muzikos kabinetui primadona padovanojo savo atliekamų kūrinių įrašus, knygų, paveikslą ir dvi statulėles-apdovanojimus, kuriais ji buvo įvertinta už savo talentą.

Prof. Antanas Kmieliauskas, dailininkas, skulptorius, grafikas, kurio vardu pavadinta dailės klasė,  Butrimonių gimnazijoje nutapė freską, taip pat padovanojo savo autorinių darbų, visada pagal savo galimybes dalyvaudavo iškiliuose gimnazijos renginiuose.

Butrimonyse gyvena žymus akademikas Algirdas Sliesaravičius – 25 knygų, 174 mokslinių bei 100 mokslo populiarinimo straipsnių autorius. Jo mokslinių tyrimų sritis – augalų genetika, biotechnologija, selekcija. 2016 m. spalį gimnazijoje atidarytas  akademiko Algirdo Sliesaravičiaus   kabinetas, kuriame mokoma biologijos, vyksta žmogaus ir gamtos pamokos, yra jo knygų paroda, vaizdo medžiaga, supažindinanti su darbu, pasiekimais ir pomėgiais.

Toks kraštiečių mokslininkų gyvenimo ir veiklos įprasminimas suteikiant gimnazijos kabinetams jų vardus – veiklaus jos direktoriaus Valdo Valvonio iniciatyva, todėl labai simboliška, kad buvusi gimnazijos mokinė, dr. Reda Adomaitienė, atvykusi į „Vizijos“ rengiamą mokslininkų pristatymą iš Vilniaus, su nostalgija prisiminė mokykloje praleistas dienas. O jos buvo kupinos ne tik svajonių, bet ir atsidavimo pamėgtiems dalykams. Ji mokinius padrąsino, sakydama, kad ne visada olimpiadų rezultatai lemia, ar pasuksi į mokslo kelią, tačiau priminė, kad visada reikia daug skaityti, domėtis naujovėmis, mokytis sklandžiai dėstyti savo mintis.

Alytaus kolegijos doc. dr. Rūta Petrauskienė, mokslininkė, viena pirmųjų Lietuvoje vykdžiusi valstybinės reikšmės projektus nuotolinio (tuomet dar vadinamo „distancinio“) mokymo srityje, gimnazistams patarė, kad visada gali pasiekti savo tikslą, jeigu sieksi jo nuosekliai ir kryptingai.

Kai kalba pakrypo muzikos terapijos link (prof. dr. Aldonos Vilkelienės tyrimų tema) ir auditorija paprašė terapinės dainos, susitikimą užbaigė visų dalyvių atliekama lietuvių liaudies daina „Padainuosim mes sustoję“. Po dainos renginyje dalyvavę Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius ir tarybos narys Kęstutis Patinskas, Butrimonių seniūnas Andrius Karlonas, Lietuvai pagražinti Alytaus skyriaus pirmininkas Jurgis Valiūnas ir jo pavaduotoja, buvusi ilgametė Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Žiurinskienė, kiti dalyviai neskubėjo skirstytis. Prie arbatos puodelio pasidalyta aktualijomis apie Punios šilo išsaugojimą, lyčių lygybės problemas, aptarti nauji projektai apie tautines mažumas, gyvenusias Butrimonyse. 

Lietingą lapkričio vakarą Butrimonių gimnazijoje buvo šviesu nuo dėmesio, skiriamo savo buvusiems mokiniams, kraštiečiams mokslininkams,  tad išvykome su mintimis apie kitus „Vizijos“ mokslininkus, kilusius iš Alytaus krašto, gimusius ar gyvenusius Lazdijuose, Pupasodyje, Krokialaukyje ar Dauguose, pasklidusius po pasaulį ar kukliai besidarbuojančius laboratorijose, mokslo institucijose, o gal ir palikusius šį pasaulį. Juk mūsų vizija – ne tik supažindinti visuomenę su mokslo atradimais, bet ir įprasminti kraštiečių atminimą.

Prof. dr. Aldona Vilkelienė
Vytauto Didžiojo universitetas,
Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“