Prof. dr. Arvydui Šeškevičiui LSMU senatas suteikė profesoriaus emerito vardą

2022.06.16 Prof. dr. Arvydui Šeškevičiui LSMU senatas suteikė profesoriaus emerito vardą  už ilgametį ir labai prasmingą darbą prisidėjus prie Lietuvos sveikatos sistemos gerinimą, už Lietuvos garsinimą ir už pilietiškumą, meilę gimtajam kraštui bei aktyvią veiklą.