Diskusija „Alytaus miesto istorija ir dabartis“

2015 m. birželio 20 d.  bendradarbiaujant  su Alytaus  Kraštotyros muziejaus administracija organizuota diskusija tema „Alytaus miesto istorija ir dabartis“. Dalyvauti diskusijoje ir Alytaus miesto šventėje buvo pakviesti kraštiečiai mokslininkai. Alytaus miesto istoriją  atnaujintoje  ekspozicijoje pristatė muziejaus  Istorijos   skyriaus vedėja Vilma  Jenčiulytė.

Diskusijoje apie miesto dabarties problemas ir iššūkius pranešimą padarė ir atsakė į dalyvių klausimus Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Diskusijoje dalyvavo mero pavaduotojai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė, miesto tarybos nariai, kraštiečiai mokslininkai ir draugijos nariai, visuomenės organizacijų atstovai, verslininkų atstovai  ir  Alytaus ateitimi besirūpinantys miestelėnai. Pasidalinta nuomonėmis įvairiais miesto visuomenei  svarbiais klausimais. Diskusijoje dalyvavo prof. habil.dr. Algirdas Sliesaravičius, Alytaus miesto mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius,  dr. Birutė Vansevičienė, dr. Stasys Stačiokas, viešosios  įstaigos „Dienos namai“ vadovė Kristina Bondareva,  dr. Ramutė Orenienė, smulkiųjų ir vidutinių verslininkų atstovė Dalia Matukienė,   Kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė.